HUMAN RIGHTS VIOLATIONS: HEARINGS & SUBMISSIONS

 

VICTIM HEARINGS: CAPE TOWN  -   DURBAN  -   EAST LONDON  -   JOHANNESBURG


PDF version of the TRC Human Rights Violations Transcripts - East London [7.65mb]


East London - 1
15 - 18 April 1996
[NB: the first TRC Hearing]

NOMONDE CALATA; SINDISWA MKHONTO; NOMBUYISELO MHLAWULI (88 Kb)
NYAMEKA GONIWE (39 Kb)
ELISABETH HASHE; NQUABAKAZI GODOLOZI; RITA GALELA (90 Kb)
FEZILE DONALD MADODA JACOBS (16 Kb)
JOE THETHINENE JORDAN (51 Kb)
ROBERT KOHL (39 Kb)
CHARITY KONDILE (51 Kb)
MIKE KOTA (25 Kb)
ERNEST MALGAS (17 Kb)
NTSOMIKAZI EVELYN MATA (18 Kb)
TONI LILLIAN MAZWAI (24 Kb)
JACKSON MBOVANE (23 Kb)
BESSIE MDODA (25 Kb)
FEZIWA MFETI (46 Kb)
THEMBISA CONSTANCE MGINYWA (21 Kb)
NOHLE MOHAPE (34 Kb)
NONTUTHUZELO MPHELO (12 Kb)
SITHILIFU NDZUMO (15 Kb)
MXOLISI RWEQANA (7 Kb)
P N SABATANA (21 Kb)
BETH SAVAGE (20 Kb)
BILLY SHIYANI (21 Kb)
NOKUZOLA SONGELWA (18 Kb)
ROBERT NORMAN STANFORD (27 Kb)
P T TABALAZA (9 Kb)
KARL WEBBER (19 Kb)
KHAYELETHU ACE YALI (8 Kb)
NONCEBA ZOKWE (60 Kb)

Port Elizabeth - 1
21 - 23 May 1996

DAY 1 (237 Kb)
DAY 2 (222 Kb)
DAY 3 (247 Kb)

Umtata
18 - 20 June 1996

KULILE ANDERSON DALAGUBE (43 Kb)
MRS NONTOBEKO DULI (55 Kb)
ENIDE JAFTA (22 Kb)
MALOLO GILIFISI JWAAI (27 Kb)
JAMES ZAMIWONGA KATI (27 Kb)
FLORENCE NOZIBELI LADLOKOVA (9 Kb)
LETITIA NOZAME LANGA; ZOLEKA LANGA (1 Kb)
NOQGILI VUYELWA LUPHONDWANA (25 Kb)
MANKWALI MADLAVU (24 Kb)
ALBERTINA NOMFANELEKO MAKIWANE (31 Kb)
DUGARD ZWELEDINGE MAQEKEZA (29 Kb)
MKHANGELI MATOMELA (33 Kb)
NTOMBIFIKILE MPOSELWA (17 Kb)
SELWYN MVELELI MTONGANA (14 Kb)
ZOYISILE NELANI (35 Kb)
BETHUEL T NKUNKUMA; BUYISWA PATIENCE BHOTO (23 Kb)
NOKHWEZI NOCWAKA NOAH (12 Kb)
MHLUPHEKI ELIAS NTSHINGA (12 Kb)
LANDI NXIWENI (27 Kb)
BOKVELA THOMAS PHULULA (25 Kb)
NOMBASA SANGONI (14 Kb)
PRINCESS LULAMA SIDUMO (17 Kb)
EZRA SIGWELA (55 Kb)
BISHOP TIYA (16 Kb)
VUYANI ISAAC TOMTALA (15 Kb)
ZOLA TWALO (13 Kb)
TEDDY EDWARD "MWASE" WILLIAMS (36 Kb)
NANCY XATULA (41 Kb)
STHEMBELE SEPTIMUS ZIBI (15 Kb)

Port Elizabeth - 2
26 - 27 June 1996

BANDLAKAZI J. BEKWA (21 Kb)
NICHOLAS L. GANGCA (10 Kb)
MAMKELI JONAS (11 Kb)
REJOICE MLUNGISI KUNGWAYO (8 Kb)
AMANDA E. MAGWACA; WONGA BILLIE (24 Kb)
MZWANDILE E. MAQINA (46 Kb)
MELVIN MLULEKI MASHUMI (16 Kb)
VUYO W. MFUTWANA (12 Kb)
BUKIWE M. MPONGOSHE; MUTIWE N. MARWANQANA; THANDIWE M. MDLANKOMO (36 Kb)
JOYCE N. MTIMKHULU; MBUYISELO MADAKA; MONDE MDITSHWA; LULU JOHNSON; LULAMA BANGANI; TANGO LAMANI (140 Kb)
STEPHEN D. MZOBOSHE (13 Kb)
MISEKA N. NGONGO (35 Kb)
MPUMELELO B. NOBADULA (16 Kb)
REGINA N. NOMGQOKWANA (23 Kb)
SYBIL ROBIN STOLS (13 Kb)
THEODORA N. TIYO (20 Kb)
BEAUTY N. TSHANGA; ROSIE TSHANGA (25 Kb)
NOMATHAMSANQA M. WILLIAMS (16 Kb)

Queenstown
22 - 24 July 1996

LES BARNES (15 Kb)
NOMAYEZA NOLUNGILE REGINA BATYI
(42 Kb)
SHEILA THANDIWE BLESS; MAKHULU (24 Kb)
BARBARA MBALO (11 Kb)
SHANE BRODY (28 Kb)
NOMBULELO CHARLIE (13 Kb)
TOTOLO DECEMBER (11 Kb)
NOMASEDE LIZZIE DENYA (28 Kb)
NOPIPI NOHOMBILE DYWASHU (13 Kb)
MANTOMBI GLADYS FANA (JACOBS) (13 Kb)
WELLINGTON GOMBA (12 Kb)
NOMATHEMBA LYDIA JACK (19 Kb)
MARIA MKAYI (21 Kb)
NOMASIKIZI E. KHOLISILE; MILIYANDA ROTO (12 Kb)
ERIC MBANGO (26 Kb)
PATRICK MADOLO (13 Kb)
SIVUYILE G. MADUBEDUBE; NOZIBELE NQWENISO (34 Kb)
NOMAKAYA MATHILDA MATSHOBA (42 Kb)
THUSO MOERANE; BILLY DAGADA (11 Kb)
PHILDA VIOLET NDABAMBI; BANDILE NDABAMBI; MAGGIE THOBEKA; MARIA MKAYI (36 Kb)
WILSON NDLETYANA (15 Kb)
MURIEL NOMINUTES NIKANI (21 Kb)
KONGOZELA ELLIOT NYANI (21 Kb)
EUNICE BONISWA OLIPHANT (22 Kb)
SISIWE LETICIA PHAKA (11 Kb)
NOBANTU NOMSISI ETHEL PLAATJIE (16 Kb)
DESMOND SKEPE (13 Kb)
M TYOBEKA (13 Kb)
ANDREW PETER VAN WYK (43 Kb)
MONDAZI REGINA WATIZA; XEPHU GUNUZA (10 Kb)
VAYEKA PONNIE XABA (15 Kb)
MFENE SIMON YOYO (14 Kb)

Uitenhage
26 - 28 August 1996

VUYISWA VIRGINIA BELESI (7 Kb)
KHYALETU PATRICK BHANA (7 Kb)
ANDILE PHILLIP BLAAUW (19 Kb)
KWANELE MOSES BUCWA (15 Kb)
VINCENT LUNGILE CALU (17 Kb)
MPOMPI MELFRED DLOKOLO (21 Kb)
NOMANGESI SYLVIA GAVU (4 Kb)
VUYISILE MICHAEL GOQO (22 Kb)
FUNDILE LAWRENCE GQUBULE (12 Kb)
KHULULEKILE MATTHEW HENS (9 Kb)
KUMVUSELE WILLIAM JACKSON (5 Kb)
SYLVIA VUYELWA KETSE (6 Kb)
PATRICK LULAMILE KINIKINI (9 Kb)
FIKILE KOBESE (19 Kb)
MANDLA JOSEPH MAKWETU (10 Kb)
MIRRIAM NOMULELO MANZIYA (10 Kb)
MZUKISI PETROS MAPELA (23 Kb)
ZIXOLISILE MATTHEWS MASETI (8 Kb)
DANILE WILBERFORCE MAY (20 Kb)
BEAUTY LULAMA MBIXANA (11 Kb)
TOZAMA JENNIFER MOYESHA (4 Kb)
MS MOYESHA (cont.) (8 Kb)
DILIZA MAYFORD MFAZWE (16 Kb)
ROSEY NOCAWE MHLAWULI (11 Kb)
XOLISILE THIKANE MTHIMKULU (14 Kb)
NOMBUYISELO BEAUTY MXOLI; EUNICE MANYE (22 Kb)
XOLANI MAXIM MZINZI (6 Kb)
NOFINISH MINAH BLAAUW (5 Kb)
NOTAYITI MAVIS NDOTSHAYISA (15 Kb)
NOMBUYISELO MARGARET NDUGANE (11 Kb)
THANDO GENE MPAMBANI-NGWILA (9 Kb)
FIKILE NKOBESE (19 Kb)
MANDLA NELSON NKOKI (18 Kb)
NOSIPO MARIA NOBATANA (4 Kb)
TINA BABSIE NOKIE (6 Kb)
NOTOLO REGINA PLAATJIE (11 Kb)
ZWELIBANZI ALFRED NQIKASHE (7 Kb)
NOTEMBILE FRANCIS NQINQI (11 Kb)
THEMBEKILE SIMON NTSHINTSHI (5 Kb)
LULAMILE BASIE PETER; MNTUKANTI MBOLEKWA; MSOKOLI NQANDU (43 Kb)
BUYELWA INNOCENTIA PLAATJIES (5 Kb)
WENDY SIZEKA RAMATHE; FRANCINA NTOPELA (18 Kb)
NOKUZOLA SYLVIA RAWANA (10 Kb)
THEMBA FREDDY RAWULA (7 Kb)
NOMATHEMBA JULIA SIBEKU (7 Kb)
NODOLI LILLIAN SOLANI (6 Kb)
EVELYN HOMBAKAZI SOLOMON (4 Kb)
IVY NOTHANDEKILE SOYA; MONWABISI SOYA (16 Kb)
NETISI TOTO (28 Kb)
TOZAMA JENNIFER MDYESHA (5 Kb)
VICTORIA NONDZUZO; MAKINANA VENA (15 Kb)
NOZIPHO RINA VUSANI (3 Kb)

Bisho - 1
9 - 11 September 1996

DAY 1 (339 Kb)
DAY 2 (171 Kb)
DAY 3 (258 Kb)

Duncan Village
23 - 24 September 1996

EUNICE NONTUTHUZELO BEWULA; ZOLA WELLINGTON NDARANA (20 Kb)
MQONDENI WILMONT BOTTOMAN (17 Kb)
NOTHEMBA MARJORIE FAZZIE (13 Kb)
ZUKO GALELA (12 Kb)
ROGERS GQEME (21 Kb)
JOE JORDAN (23 Kb)
NOMASONTO KUMALO (21 Kb)
SAKHILE MACWASHE (23 Kb)
MIKE MAKEKE (17 Kb)
XOLISWA MAKHULUPHALA (19 Kb)
BUYISILE RYAN MAPISA (33 Kb)
PINANA MAZAKA (9 Kb)
VUSUMZI MZUVUKILE MBENGO (14 Kb)
MXOLISI TOTOTO MBEWANA (15 Kb)
MIRRIAM MANDABA MZAMO (8 Kb)
MM NQOKOTHO (35 Kb)
WELE RUBUSHE (32 Kb)
NOMBULELO THOLE; NONGOKU ZWELIFILE (13 Kb)
WILSON VANDOYI (18 Kb)
MTSWEMBEYI ZENZISI (32 Kb)

Bisho - 2
18 - 19 November 1996

M BLOM (11 Kb)
VUYELWA CORRIEN CHUMGWA (12 Kb)
P DUDA (7 Kb)
N FLEPU (24 Kb)
A GILDENHUYS (27 Kb)
BRIGADIER OUPA GQOZO (97 Kb)
D HLEKANI (7 Kb)
KEVELIN NOKHUMZI KHUNDULU; LORANCE MANGONA; DILALA MTSHAMBA (25 Kb)
ROELF MEYER (NATIONAL PARTY SUBMISSIONS) (105 Kb)
DESMOND MANZOLWANDLE MPUNGA; WANDILE NEBE; THOBEKA MAGOLOZA; BENNETTE NDYUNDYU JACK (27 Kb)
COLONEL CHRIS NEL (69 Kb)
BRIGADIER VUYISILE NGCOBO; SUPERINTENDENT RAYMOND SIMMS (39 Kb)
B. SKEPU (7 Kb)
BUSHY PETROS VANTYU (52 Kb)
GENERAL DIRK VAN DER BANK (39 Kb)
GENERAL JOHANNES VIKTOR (80 Kb)

Cradock
10 - 12 February 1997

CELESTE BARKER (11 Kb)
NOSISI DORAH BILL (13 Kb)
KETANI FRANS BLOU (13 Kb)
PHILLIP BEJILE BOB (8 Kb)
NOMIGHT REGINA BOOYSE (14 Kb)
THANDIWE AGNESS DANO (16 Kb)
MANGALISO JOHNSON DILIMA (14 Kb)
MZWANDILE JOSEPH DYWILI (6 Kb)
WILLIAM GILBERT (8 Kb)
MXOLISI GOBOZA; THEMBINKOSI TSHABE (20 Kb)
ROSE HOBANA; AMELIA DYANTYI (17 Kb)
FREDERICK EMMANUEL HUFKIE (15 Kb)
NOTUTU LIZZIE JAMES (36 Kb)
NOMPUMELELO JANUARY (6 Kb)
BONISWA ELSIE KHETHWA (20 Kb)
MONWABISI MAKHAWULA (32 Kb)
POLINA NOLESE MBALULA (21 Kb)
XOLISWA ETHEL MBOYA (16 Kb)
GINETTE NOMPUMELELO MEJANE (9 Kb)
DAVID VELELE MNGONA (13 Kb)
SIENNA MTEMBU (10 Kb)
DEBORAH NOMEISIE MZATI (11 Kb)
NOPOPI GETRUDE NCACA (10 Kb)
LIZEKA ROSY NDONI; NOLIFISI EVELYN MOLOSE (26 Kb)
MABEL BONISWA NENGA (7 Kb)
THEMBISA CYNTHIA NGCIPHE (10 Kb)
NOMBULELO NGUBO (17 Kb)
ERIC NJOBO (10 Kb)
ANGELINA RAMPO NOMAVUKA (7 Kb)
FLORENCE NOMBUYISELO (8 Kb)
NOMAKULA NOTWALA (10 Kb)
XOLILE DANIEL NTOZINI (20 Kb)
NOMAMASE NTSWAYI (9 Kb)
NONZWAKAZI PLAATJIES (16 Kb)
HENRY TEMBEKILE QATANA; AGNES HLOMELA (13 Kb)
VELILE WILLIE RAMNCWANA (16 Kb)
ZEZEYI LIZZIE SEPTEMBER; PAULINE MASELEPE KEKANA (27 Kb)
NOZITHANDISO OLGA SIZILA (23 Kb)

Lusikisiki
24 - 26 March 1997

THEOPHILUS NDLOVU BONGOZA (5 Kb)
MATSHINGELANA CAMBANA (9 Kb)
MVELWA CHUSHELWA (3 Kb)
GLADYS NONZWAKAZI DANGA (3 Kb)
MANZALA DINGUMHLABA (5 Kb)
NQEKE FANI (7 Kb)
NONI MABHALA GCABA (4 Kb)
MAVIS GAZULA (1 Kb)
CLEMENT KHEHLANA GXABU; SIMON SILANGWE; ADOLPHUS CELE (61 Kb)
SINUKA JALI (9 Kb)
NOMAWHETU FRANSISCA JOHNSON; NYALASA SIPIKA; ACELINA MADLAMINI NDZOYIYANA (1 Kb)
NELSON JINIKEKA (1 Kb)
RODNEY G. KESWA (30 Kb)
REFILOE I. KOADI (10 Kb)
FANELE LUNGU (5 Kb)
AGNESS MAMSARENI MAGAWANA (3 Kb)
NOMGWENA MANCANCENI (5 Kb)
ADELAIDE K. MATANDELA; ADELAIDE M. BUNGANE (21 Kb)
NELSIE MAYIDUME (1 Kb)
KHINTANA MBEKWA (3 Kb)
NORMA KUBISHI MBWANA (1 Kb)
NOBAWO MILDRED MDLAMLA (3 Kb)
NKEBE S. MDUTSHANE; WELCOME M. JARA; MANDLAKAYISE S. LUMBO; MABUTHA M. TONGA; M. T. MBALIGONTSI; AMOS M. KANGO (29 Kb)
DALIWE MGULWA (4 Kb)
MAKWTSHE NANCY MQATSHI (2 Kb)
POYINDA MASOKISI NAGI (9 Kb)
NKOSIPHENDULE Z NAKWA (5 Kb)
NTOMBENTSUNDU G. NDABA; ANSARAH N. ZOKWE; EUNICE N. NDABA; NOMBUYISELO TABALAZA; BUSISIWE NDABAMBI; AMELIA N. JOZI (45 Kb)
BARNABAS M.K. NDLELENI (24 Kb)
NANIWE MARY MARIBELA NDZIMELA (3 Kb)
SIWEWE MAMTABAS NGAKANANI (5 Kb)
NONKWANDA NORA MAYIDUME (1 Kb)
NCONONO MABEL NONDABULA (1 Kb)
MVELO NONKONYANE (22 Kb)
JONGINDLU THEOPHILUS NUBA (3 Kb)
NDOVELA NXASANA (4 Kb)
NTOMBIKAYISE ALBERTINA NXULU (5 Kb)
SIPHO JACKSON PHANGOMSO (16 Kb)
CETYIWE ELEANOR PIKA (3 Kb)
BEKABANTU QALANYOBE (1 Kb)
LIVINGSTONE SIPHELO SAPO (35 Kb)
MERRIMAN S. SIKUTSHWA; THENGIWE B. KHWEZI; HLOKOMANI A. SHAZA; LOUISA N. NDAMASE (38 Kb)
DAVID ZIFOKOFE SILANGWE (1 Kb)
GEORGE N. SIMAYILE; NODINGA D.M. TWABU; NDENGEZI MAKHOKHOBA (21 Kb)
ELLIOT SKHOSANA (7 Kb)
NOFUDUKA ELEANOR MAMJOLI XHAKANA (3 Kb)
YALIWE MAGAWANA (7 Kb)
NOSIPO DOROTHEA ZOMDIZELA (5 Kb)

Grahamstown
7 - 9 April 1997

VUYANE RICHARD BETE (22 Kb)
NONZIMA EDNA BIKISHI; KOLOMAN JAMES MANTILE; ZINAKILE ERIC PETER (16 Kb)
ZIMASILE JOSEPH BOTA (22 Kb)
NTSIKELELO BOTHA (19 Kb)
BUYISWA M. CEKISANI (11 Kb)
CHRIS DE KLERK (4 Kb)
NELSON SAKUMZI DUMA (8 Kb)
LENDISO RICHARD NDUMO GALELA (17 Kb)
ALBERTINA NOMBOYSELA GOBIZEMBE; PRETTY MKALIPI (22 Kb)
NOVINTWEMBI GRACE GQAMFANE (13 Kb)
TOBILE CECIL GQOLODASHE; NOMALADY NOMELUMZI TYUKU; NONTOBEKO JOYCE PIKOLI (28 Kb)
ZANYIWE ANGELINA NOSISI KAKANA; NOKUZOLA LENA "NONHI" KAKANA; BUTI JOHN KAKANA (21 Kb)
NOMTANDAZO L. KALENI; TEMBILE ALFRED SWARTBOOI; MANDLA BROWN KASO (19 Kb)
NONDITHINI IRENE NOSAKELE KIVA (9 Kb)
NOWATASE R. KOBESE (8 Kb)
LINDILE WATSON KOLISI (12 Kb)
NOMBENQANA A. KOTI (26 Kb)
TEMTEM KUHLANE; EVELYN MUHANE (11 Kb)
NTOMBOMZI MAKAFE (7 Kb)
TEMBEKA N. MAKI; NKOSIYABO DAVID NGIDLA; ENOCH MALI; XOLOKHAZI DANSTER (36 Kb)
MCEBISI MANJATI (12 Kb)
NONGAZI LILLIAN MATA; VELISILE LOPY TOYI (18 Kb)
KUKU GLADYS MAY; VUKELE MABOLE (15 Kb)
CHRIS MBEKELA; KOLIWE CHRISTINA TONYELA (31 Kb)
NOSIPHO A. MDYOGOLO; NONZAME E. KOLITI (22 Kb)
NTSIKELELO EDWARD MENTOOR; NODANILE GERTRUDE BAKAULI; KAYENI DERRICK "METRO" BAMBISO (35 Kb)
EDWARD GUGWANA MENZI; MBULELO MENZI (12 Kb)
DIDEKA GRACE MISHOMBO (9 Kb)
NTOMBIZODWA CYNTHIA MKETSHANE; ZOLEKA WINNIE MBENENGE; NOMHLE CYNTHIA SABANI (25 Kb)
EDITH VANGILE MPANDE (10 Kb)
MANDLAKAYISE "MATU" MPHITHI (21 Kb)
NOMBULELO ETHEL MSUTU (13 Kb)
MZWANDILE MTATI; MELEKILE NCIPHA (18 Kb)
MPHIWISI DAVID "SIGCAWU" NAZO (10 Kb)
NOMATEMBA A. NDINGANE; NOSISI VIOLET PAYI (12 Kb)
MISILE DE V. NONDZUBE (25 Kb)
MBULELO LAWRENCE "TOYO" PETER (11 Kb)
MAVA XOLELA RWEXU; NOMAKHWEZI G. SIKO; PATRICIA F. SUKULA; TENJIWE Q. MADINDA; MAVIS SIKO (36 Kb)
NOZIPHO EUNICE SIYONA; ZANYIWE SYLVIA KAMA (29 Kb)
NOMOLILE PHYLLIS TANDIWE SOYA (17 Kb)
TOPSY NOVAKELE TEMBANI (9 Kb)
ETHEL NOMALUNGELO TIMBA (6 Kb)
TEMBINKOSI TOM (21 Kb)
JONI TSILI (24 Kb)
KIVI WILLIAM TYIWA; NOKWAKA SYLVIA NKWALASE; MILLICENT S. SWARTBOOI (17 Kb)
BULWANA VAALTYN (8 Kb)

King William's Town
12 - 14 May 1997

ELIZABETH NOWAKHE BADI; ERIC BADI (12 Kb)
INTRODUCTION AND LIST OF WITNESSES (5 Kb)
N.N. DYANTYI BUSIKA; KHAYALETHU HELA; WONKE WITHIEL MAQUBELA; WAYILESE PETER (51 Kb)
B E GEORGE (11 Kb)
NOMZI V. GUZANA; NOMAFAKATHI SEBE (40 Kb)
SHEPHERD LULAMILE JAWE (9 Kb)
MXOLISI DESMOND KIVITI; PENDILE ALBERT JEKEQA (16 Kb)
ZANIWE MFONO (13 Kb)
THABI NGANGE (9 Kb)
RONALD NGQANDU (12 Kb)
MARK RICHARD SPARG (26 Kb)
MADODA KULA (18 Kb)
JACKSON MALIBISHE BANI (6 Kb)
TEMBEGA GLADYS BATA (8 Kb)
DANIEL PAULOS NONGENA & MAKHI BOYI (48 Kb)
SIYALANA MATHINZINI (9 Kb)
JOHNSON NONGENA (14 Kb)
LUVUYO SIYO (13 Kb)
BEATRICE TANDISWA MASETI; PHILISA PATRICIA "TUMSE" GOBODO (14 Kb)
NOPEPENGI MARGARET MNYAPE (29 Kb)
BOYCE MTYOBILE; MEYILE MALCOMESO SIWAYI (26 Kb)
NOTAKUMANI LENA NANA; VUYSWA NANA; KOKO GODANA (17 Kb)
MATEYISI NDONDO (18 Kb)
FEZILE NDONGENI (3 Kb)
RHYLINE NENE; N.N.G. MADIKANE (21 Kb)
NOMBUYISELO NTSIBA NGECE; MTHETHO NGECE (15 Kb)
CECILIA PUTUNYWA NGETE (7 Kb)
SMUTS NGONYAMA (22 Kb)
MZWABANTU NGXOKELA (16 Kb)
NOMAKHOSAZANA GLADYS PAPU (9 Kb)
VUSANTE STANLEY RHOJI; NOHOMBILE RHOJI (10 Kb)
BUYISILE SAMUEL SANGOTSHA; MAKI ZOKOZA; MNCEDI MAGUGA; SIMON NDINDI FUNDA (45 Kb)
SANELE WELLINGTON SINAM (12 Kb)
MKHULULI MVUZO SIZANI (10 Kb)
ZONDENI VERONICA SOBUKWE (18 Kb)
SIKONGOZI DUMILE SOFAKA; MATONGISI WILLIE BANGELI; MILILE IVEN VELAKHE (18 Kb)
MTHUNZI W.T. TYAKUME (7 Kb)
NODIDA J. ZAMKANA (23 Kb)
NTSIKELO WELLINGTON SOLANI (18 Kb)
ZANYIWE EVELYN MATYOLO (11 Kb)
ZODWA PATSA (42 Kb)

East London - 2
9 - 13 June 1997

STHEMBISO ZORRO NJOLI (6 Kb)
MIKE BASOPU (15 Kb)
MANTOMBI MARIA BEN (12 Kb)
ELIZABETH BIBI (9 Kb)
JOSEPH COCHRAN (16 Kb)
NOSIPHIWO DAMANE; FUNEKA VOYIYA (16 Kb)
AMOS DIKO (9 Kb)
MR MBONGENI NICHOLAS BAM (8 Kb)
MR NEVILLE BELLING (JNR) / MR NEVILLE BELLING (SNR) (43 Kb)
MR ZWELAKHE BIKITSHA (54 Kb)
MRS PRALENE MORA BOTHA (17 Kb)
MRS NOMAZIZI GANGALA / MR MICHAEL NDALISO; MR THEMBA FAKU (17 Kb)
MR DAVID GOBIZEMBE (5 Kb)
MRS NALEDI SITANDIWE ABIGAIL GUSH-NKULA (51 Kb)
MRS NOKUZOLA THELMA KOLOTI (12 Kb)
MR MXOLISI CANWELL LELEKI (28 Kb)
MR ALFRED MTELE (8 Kb)
MRS FRANCES NJOLI / MR MAKI MICHAEL MOSE / MRS LINDISWA NGWENYA / MR LUNDI MOSE (28 Kb)
MRS NOMHASE MONICA NKENKE (8 Kb)
MRS DOREEN ROUSSEAU (10 Kb)
MRS LINDA SOPHIA TONISI (7 Kb)
MRS NOBANTU IDA TSHANGANA / MISS NOZIPHO EUNICE XOFA / MR ZINGISILE KIDWELL MHLANGA (53 Kb)
MISS THEMBAKAZI TUKU (10 Kb)
MRS FRANCINA WHEELER (12 Kb)
MRS BERNICE ELIZABETH WHITFIELD (18 Kb)
MANDLA ENGELANI (12 Kb)
ZWELIYAZUZA GWENTSHE (25 Kb)
PATRICIA GXIDI; SHUMIKAZI SARA JAKO (29 Kb)
MNCEDISI MAPELA (18 Kb)
NOSIPHO BLOSSOM MARWEZU (14 Kb)
NOMAKHOSAZANA MAVUBENGWANA (13 Kb)
PRISCILLA MAXONGO (14 Kb)
CHRISTIAN PETER MEYER (19 Kb)
NOXOLO MJILA; THEMBISA SIWALE (13 Kb)
REGINA NONTSIKELELO MNGADI; NOSIPHO LOLIWE; SPONGILE MANENSA (14 Kb)
VUYANI MNGAZA (21 Kb)
MXOLISI ANTHONY MONAKALI (10 Kb)
MRS MSAWULI; MR MNYUTE (15 Kb)
GALELEKILE NGAKI (14 Kb)
NOKAMA VIOLET NJOLI (7 Kb)
NYAMEKA NONDABULA (11 Kb)
BONGANI NONDULA; NOMVUYISEKO FOROSI; MTUTUZELI SIBEWU; MICHAEL NOTHWALA (41 Kb)
JANE NOMAKHEPU NTSATHA (24 Kb)
PHILDA NOMVULA ROXISO; TOTO NGQEZA (12 Kb)
VUYANI SOKUPA (4 Kb)
MANDLA TOBEZWENI (15 Kb)
TRAYISHILE SAMUEL ZWELIBANZI; NOSISI FLORENCE GIYA (15 Kb)

Back to Top