MEDIA STATEMENT – CASE HEARING IN SUPREME COURT OF APPEAL
 
     
EG Klopper v N Schreuder
 

Supreme Court of Appeal -499/05 Hearing date: 31 August 2006
  Judgment date: 12 September 2006

Vordering vir advokateloon – respondent beweer loon slegs betaalbaar indien hy saak voor arbeidshof wen – appellante beweer sy was by ander gebeurlikhede ook op vergoeding geregtig – appellante slaag nie daarin om haar weergawe van ooreenkoms te bewys nie.


Media Summary of Judgment

Die appellante is ‘n advokaat wat met haar kliënt, ‘n dominee, in ‘n stryd betrokke geraak het oor betaling van haar vergoeding vir ‘n saak wat sy namens hom in die arbeidshof waargeneem het. Die dominee se weergawe was dat die twee van hulle ooreengekom het dat hy die appellante slegs sou betaal indien daar ‘n kostebevel in sy guns in die arbeidshof verleen word.

Die hof het op appèl bevind dat die appellante nie daarin geslaag het om te bewys dat sy ook op betaling van haar vergoeding geregtig sou wees indien die respondent sy saak verloor (en daar dus geen kostebevel is nie) of indien daar ‘n bevel vir slegs ‘n gedeelte van die koste in sy guns verleen word nie.

Aangesien dit ook die slotsom was waartoe die regter in die hof benede gekom het, is die appèl met koste afgewys.